BLANDAT DEMON-NYTT 2018

majIwan uppflyttad till elitklass spår
Jekyll uppflyttad till lydnadsklass 2
Northon korad 472 p
Jaga MT 329 p
Pingla uppflyttad till lydnadsklass 1